E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
A harmless clinical condition presenting with dramatic elevation of alkaline phosphatase: bening transient hyperphosphatasemia of childhood [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2017; 27(1): 61-64 | DOI: 10.5222/terh.2017.061

A harmless clinical condition presenting with dramatic elevation of alkaline phosphatase: bening transient hyperphosphatasemia of childhood

Cahit Barış Erdur1, Cansu Kafes2, Erhan Özbek2, Ferah Genel2
1Dr. Behcet Uz Pediatrics And Pediatric Surgery Teaching And Research Hospital, Department Of Pediatric Gastroenterolgy
2Dr. Behcet Uz Pediatrics And Pediatric Surgery Teaching And Research Hospital, Department Of Pediatrics

Bening transient hyperphosphatasemia of childhood is a harmless clinical condition without exactly determined etiology, characterized by 3-50 fold increased serum alkaline phosphatase (ALP) levels, generally encountered under 5 years old. Patients have no evidence of bone or liver disease. However, this excessive increase may disturb clinicians and families. The high ALP levels turn normal in 2-6 months spontaneously in most of the cases. In this report we present a 3,5 years old boy with serum ALP elevation up to 2679 IU/L, determined incidentally during acute gastroenteritis. Serum ALP level returned normal within 3 weeks in our case.

Keywords: serum alkaline phospahatase elevation, transient, childhood

Dramatik alkalen fosfataz yüksekliği ile seyreden zararsız bir klinik durum: çocukluk çağı selim geçici hiperfosfatazemisi

Cahit Barış Erdur1, Cansu Kafes2, Erhan Özbek2, Ferah Genel2
1Dr. Behcet Uz Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Çocuk Cerrahi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenterolojisi Bölümü
2Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Çocuk Cerrahi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Bölümü

Çocukluk çağı selim geçici hiperfosfatazemisi; genellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda görülen, serum alkalen fosfataz (ALP) düzeyinin normalin 3-50 katı kadar yükseldiği, nedeni tam olarak bilinemeyen, zararsız bir klinik durumdur. Hastalarda kemik ve karaciğer hastalığı bulgusu yoktur. Ancak aşırı yükseklik klinisyenleri ve aileleri tedirgin edebilmektedir. Serum ALP düzeyleri olguların çoğunda 2-6 ay içerisinde kendiliğinden normale döner. Bu yazıda akut gastroenterit atağı sırasında rastlantısal olarak serum ALP düzeyinin 2679 UI/L’ye kadar yükseldiği 3,5 yaşında bir erkek olgu sunuyoruz. Olgumuzda, serum ALP düzeyi üç hafta içerisinde normale döndü.

Anahtar Kelimeler: serum alkalen fosfataz yüksekliği, geçici, çocukluk çağı

Cahit Barış Erdur, Cansu Kafes, Erhan Özbek, Ferah Genel. A harmless clinical condition presenting with dramatic elevation of alkaline phosphatase: bening transient hyperphosphatasemia of childhood. Tepecik Eğit Hast Derg. 2017; 27(1): 61-64

Corresponding Author: Cahit Barış Erdur, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale