E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
The Ethical Evaluation Of A Triage Case Lived In The Covid-19 Pandemic [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 213-214 | DOI: 10.5222/terh.2020.15986

The Ethical Evaluation Of A Triage Case Lived In The Covid-19 Pandemic

Çağatay Üstün1, Seçil Özçiftçi2
1Ege University Faculty Of Medicine, History Of Medicine, Ethics Department, İzmir, Turkey
2Ege University Faculty Of Medicine Hospital, İzmir, Turkey

Keywords: COVID-19, pandemic, triage, ethics

Covıd-19 Pandemisinde Yaşanmış Bir Triaj Olgusunun Etik Yönden Değerlendirilmesi

Çağatay Üstün1, Seçil Özçiftçi2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İzmir

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, triyaj, etik

Çağatay Üstün, Seçil Özçiftçi. The Ethical Evaluation Of A Triage Case Lived In The Covid-19 Pandemic. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 213-214

Corresponding Author: Seçil Özçiftçi, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale