E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Dexmedetomidin In The Treatment Of Early Postoperati Ve Delirium [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2011; 21(3): 153-155 | DOI: 10.5222/terh.2011.22477

Dexmedetomidin In The Treatment Of Early Postoperati Ve Delirium

Yücel Karaman1, Meltem Çakmak1, Mustafa Gönüllü1, Yalçın Güvenli1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İZMİR

Postoperative delirium; is the most common form of postoperative cognitive disorders especially in the elderly groups. In the treatment of acute postoperatif delirium have been used sedative agents like antipsychotics, benzodiazepine derivatives and ?2 receptor antagonists. In this case report, the early recovery period after laparoscopic cholecystectomy approach to a patient in delirium and a successful treatment with dexmedetomidin was presented.

Keywords: Acute delirium, dexmedetomidin, postoperative recovery

Erken Postoperatif Deliryumlu Olguda Deksmedetomidin Tedavisi

Yücel Karaman1, Meltem Çakmak1, Mustafa Gönüllü1, Yalçın Güvenli1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İZMİR

Postoperatif deliryum; özellikle yaşlılarda olmak üzere bütün hasta gruplarında postoperatif bilişsel bozuklukların en çok bilinen formudur. Posteperatif akut deliryumun tedavisinde antipsikotikler, benzodiazepin türevleri ve ?2 reseptör antagonistleri gibi sedatif ajanlar kullanılmaktadır. Bu olgu sunumunda laparoskopik kolesistektomi operasyonu sonrası erken derlenme döneminde deliryum görülen 58 yaşındaki erkek hastaya yaklaşım ve deksmedetomidin ile başarılı bir şekilde tedavisi tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akut deliryum, deksmedetomidin, postoperatif derlenme

Yücel Karaman, Meltem Çakmak, Mustafa Gönüllü, Yalçın Güvenli. Dexmedetomidin In The Treatment Of Early Postoperati Ve Delirium. Tepecik Eğit Hast Derg. 2011; 21(3): 153-155
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale