E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
The Approach To The Fine Needle Aspiration Biopsy In Turkey [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1999; 9(1): 10-15 | DOI: 10.5222/terh.1999.24289

The Approach To The Fine Needle Aspiration Biopsy In Turkey

Ragıp Kayar1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, 1. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

The first Fine Needle Aspiration Biopsy (FNAB) of breast has been performed in Turkey in 1981. There are only 6 published studies about FNAB before 1990. The number is 22 after 1990. The review of studies revealed that the rate of inadequate material was betvveen 2.6-30.8%, suspected cases was between 2.0-45.9%, false negative was between 0-22.5%, false positive was between 0-40.4% and accuracy was betvveen 76.9-98.4%. Two studies that compared FNAB to tru-cut biopsy showed that there was no significant difference in results. Asa conclusion, although FNAB is new in Turkey, it becomes widespread quickly.

Keywords: Cytopathology,Diagnosis

Memenin İğne Aspirasyon Biyopsilerine Ülkemizdeki Yaklaşım

Ragıp Kayar1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, 1. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

Türkiye'de memenin ince iğne aspirasyon biyopsi (İİAB) lerine ait ilk uygulama 1981 de yapılmıştır. 1990 öncesinde konuya ilişkin yalnızca 6 çalışma yayınlanırken 1990 sonrasında 22 çalışma yayınlanmıştır. İncelenen serilerde yetersiz materyal oranı %2.6-30.8, kuşkulu sitoloji %2-45.9, yanlış olumsuz %0-22.5 yanlış olumlu%0-40.4 ve doğruluk oranı %76.9-98.4 arasında değişmektedir. İİAB ve trukat biyopsinin kıyaslandığı iki seride anlamlı fark bildirilmemiştir. Sonuç olarak İİAB'leri ülkemizde yeni olmakla birlikte hızla yaygınlaşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sitoloji, Sitopatoloji, Tanı

Ragıp Kayar. The Approach To The Fine Needle Aspiration Biopsy In Turkey. Tepecik Eğit Hast Derg. 1999; 9(1): 10-15
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale