E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
COVID-19 Infection and Cardiovascular Diseases [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 94-100 | DOI: 10.5222/terh.2020.24654

COVID-19 Infection and Cardiovascular Diseases

Cenk Ekmekci, Öner Özdoğan
Health Sciences University, Tepecik Training and Research Hospital, Department of Cardiology, Izmir

Although the findings of COVID-19 infection are generally related with the respiratory system, cardiovascular disease findings are observed in some patients at admission. As the highest mortality rate is seen in the elderly with known cardiovascular diseases, cardiologists have to take active parts in dealing with the disease in the COVID-19 pandemic. The purpose of this review is to provide practical advice on the issues and questions that all medical doctors working in the field could face, along with the management and diagnosis of heart failure, acute coronary syndrome, coagulopathy, and hypertension in patients with COVID-19.

Keywords: COVID-19, cardiovascular system, hydroxychloroquine, QT prolongation, D-dimer

COVID-19 Enfeksiyonu ve Kardiyovasküler Hastalıklar

Cenk Ekmekci, Öner Özdoğan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İzmir

COVID-19 enfeksiyona ait bulgular genelde solunum sistemi ile ilişkili olmakla birlikte hastaların bir kısmında başvuru anında kalp ve damar hastalık bulguları görülmektedir. Ölüm oranının bilinen kalp ve damar hastalıkları olan yaşlılarda en yüksek olması nedeniyle COVID-19 pandemisinde kardiyoloji uzmanlarının hastalıkla mücadelede aktif görev almaları zorunlu hale gelmiştir. Derlememizin amacı COVID-19’lu hastalarda kalp yetmezliği, akut koroner sendrom, koagülopati ve hipertansiyon tanı ve tedavilerinin yönetimi ile birlikte sahada çalışan tüm tıp doktorlarına karşılaştıkları sorunlar ve sorular hakkında pratik öneriler sunmaktır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, kardiyovasküler sistem, hidroksiklorokin, QT uzaması, D-dimer

Cenk Ekmekci, Öner Özdoğan. COVID-19 Infection and Cardiovascular Diseases. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 94-100

Corresponding Author: Cenk Ekmekci, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale