E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Sepsis Occurance In A Pregnant With Myoma Uteri [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(1): 77-80 | DOI: 10.5222/terh.2014.26270

Sepsis Occurance In A Pregnant With Myoma Uteri

Çağdaş Şahin1, Mete Ergenoğlu2, Özgür Yeniel2, Sermet Sağol2
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İZMİR
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, İZMİR

Two myomas; one of them is subserosa and intramural in the right fundus measuring 8 cm and the other one is intramural in the posterior wall of the uterus measuring approximately 6 cm determined in the ultrasound examination of a 36 year old woman who is gravida 1, para 0, has 37-38 weeks pregnancy according to her last menstrual period. On 11th day after cesarean section the patient who came back with fever, infected vaginal flow and abdominal pain had an another operation because of being sepsis. At the operation we observed occurance of dehiscence at uterine’s old cesarean scar and that with omentum, small bowels which were sticking to that place created blastrone unprocessed bulk.So hysterectomy and left salpingectomy were made to the patient. Intramural big myomas at uterus may block emergence of effective contractions at uterus in the postpartum period. As a result in the early period, while postpartum hemorrhage may be observed depend on uterine atony; in the late period it may cause to pyometra in consequence of lochia drainage disorder and occasionally to sepsis as happened in our case.

Keywords: Leiomyoma, Pyometra. Uterin dehiscence

Myomlu Bir Gebede Sezaryen Sonrası Sepsis Gelişimi

Çağdaş Şahin1, Mete Ergenoğlu2, Özgür Yeniel2, Sermet Sağol2
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İZMİR
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, İZMİR

Son adet tarihine göre 37-38 haftalık ilk gebeliği olan 36 yaşında hastanın, yapılan obstetrik ultrasonografisinde uterus fundus sağ yan yerleşimli subseröz ve intramural komponenti de olan 8 cm boyutlarında ve korpus arka yüzde 6 cm boyutlarında intramural iki myom nüvesi saptandı. Sezaryen ile doğum sonrası 11. günde hasta ateş yüksekliği, kötü kokulu vajinal akıntı ve karın ağrısı ile yeniden başvuran hastanın septik tabloda olması üzerine tekrar operasyona alındı. Uterusun kesi yerinde ayrılma, omentum ile ince barsakların bu alana yapışarak plastrone bir kitle oluşturduğu izlendi. Hastaya histerektomi ve sol salpinjektomi yapıldı. İntramural büyük myomlar doğum sonrası dönemde uterusdaki etkili kasılmayı engelleyebilmektedir. Gelişen uterin atoni geç dönemde löşi drenajının bozulması, pyometra gelişimi ve sunulan olgudaki gibi sepsise neden olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Leiyomiyom, Piyometra, Uterus ayrılması,Uterus dehisensi,

Çağdaş Şahin, Mete Ergenoğlu, Özgür Yeniel, Sermet Sağol. Sepsis Occurance In A Pregnant With Myoma Uteri. Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(1): 77-80
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale