E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Knotting Of Intravesical Catheter; Unluckiness or Preventable Complication? [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(2): 92-95 | DOI: 10.5222/terh.2008.35571

Knotting Of Intravesical Catheter; Unluckiness or Preventable Complication?

Ahsen Karagözlü Akgül1, Mustafa Eres2, Tunç Özdemir2, Ali Sayan2, Ahmet Arıkan2
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, İZMİR
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir

Intravesical catheter knotting detected in a nineteen days-old and, one day-old male newborn, and fifteen months-old girl infant. Nelaton catheter (CH 5) wa.s used in patient 1. Knotted catheter was removed via cystotomy. In second patient, Nelaton catheter (CH.6) was knotted twice consecutively. The catheter was withdrawn with gentle traction in both condition. The patient died because of respiratory problems in two days after birth. Knotted Foley catheter (CH 8) was detected at third patient. The catheter was pulled gently under general anesthesia and the prolapsed knot was untangled with a haemostat. During inserting the urinary catheters in newborn and babies, soft catheters must be avoided, inserting length must be determined strictly by measuring, only adequate length of catheter must be inserted, catheters must be removed as soon as possible, slowly and without interruption and must be fixed if it will persist. This rare complication can be prevented by avoidance of unnecessary bladder catheterizations and if necessary, considering the precautions mentioned above.

Keywords: Bladder catheterization, Complication, Intravesical, Knot, Urethral catheter

İntravezikal Kateter Düğümlenmesi: Şanssızlık Mı, Önlenebilir Komplikasyon Mu?

Ahsen Karagözlü Akgül1, Mustafa Eres2, Tunç Özdemir2, Ali Sayan2, Ahmet Arıkan2
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, İZMİR
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir

Bu yazıda, mesane içinde kateter düğümlenmesi saptanan, 19 günlük ve bir günlük iki erkek hasta ile 15 aylık bir kız hasta olmak üzere üç hasta sunuldu. Birinci olguda 5 numara Nelaton sonda kullanılmış olup, düğümlenen sonda genel anestezi altında sistotomi yapılarak çıkarıldı. İkinci olguda idrar izlemi için takılan 6 numara Nelaton sonda mesane içinde ardarda iki defa düğümlendi. Sonda çekilerek çıkarıldı ve tekrar yerleştirilmedi. Olgu izleminin ikinci gününde solunum sorunları nedeniyle kaybedildi. Üçüncü olguda ise takılan 8 numara Foley sonda genel anestezi altında dışarı doğru çekildikten sonra düğümü hemostat ile açıldı. Sonda çıkarıldı. Yeni doğan ve bebeklerdeki mesaneye sonda uygulamalarında yumuşak kateterlerden kaçınılması, üretradan yerleştirilecek kısmın ölçülmesi, yeterli uzunlukta ilerletilmesi, erken çıkarılması, uzun süre kalacaksa sabitlenmesi, çıkarılırken yavaşça ve durmadan çekilmesi gibi önlemler mesane içi kateter düğümlenme riskini azaltır. Mesane kateterizasyonunun gerekmedikçe yapılmaması ve endikasyonlarının dikkatli seçilmesi gerektiği, yukarıdaki önlemlerin alınması ile bu nadir komplikasyondan kaçınılabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Düğüm, İntravezikal, Komplikasyon, Mesane kateterizasyonu, Üretral kateter

Ahsen Karagözlü Akgül, Mustafa Eres, Tunç Özdemir, Ali Sayan, Ahmet Arıkan. Knotting Of Intravesical Catheter; Unluckiness or Preventable Complication?. Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(2): 92-95
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale