E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
The Effects of Liquids and Aerosols of Electronic Cigarette (e-cigarette) on Public Health [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(1): 9-15 | DOI: 10.5222/terh.2021.37268

The Effects of Liquids and Aerosols of Electronic Cigarette (e-cigarette) on Public Health

İpek Ada
Altinbas University, Vocational School Of Health Services, Department Of Operating Room Services

The e-cigarette, which is increasingly used in the world and in our country, is frequently preferred by young adults with its different aroma, pleasant smell and different designs. Users generally think that e-cigarette is not harmful to human health and is used as a means of quitting smoking traditional cigarettes. Recently, it has been concluded that very few researches have been conducted on e-cigarettes threatening human health due to both technical and physiological reasons and that sufficient number of quality control and health researches have not been performed before they are marketed. The aim of this review is to present different studies on e-cigarettes between 2009-2019, to discuss the possible damages of e-cigarettes and to determine the approaches and recommendations that can be applied in reducing the use of e-cigarettes. It is thought that this review will contribute to further studies to be performed about the effects of e-cigarette on human health.

Keywords: aerosol, e-cigarette, liquid, nicotine, tobacco

Elektronik Sigara (e-sigara) Likit ve Aerosollerinin Halk Sağlığı Üzerine Etkileri

İpek Ada
Altınbaş Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ameliyathane Hizmetleri Programı, İstanbul

Dünyada ve ülkemizde her geçen gün kullanımı artan e-sigara, farklı aroması, hoş kokusu ve farklı tasarımlarıyla sıklıkla genç yetişkinler tarafından tercih edilmektedir. Kullanıcılar tarafından genel olarak e-sigaranın insan sağlığına zararı olmadığı düşünülmekte ve geleneksel sigarayı bırakmada aracı olarak kullanılmaktadır. Son zamanlarda gerek teknik gerekse fizyolojik nedenlerden dolayı insan sağlığını tehdit eden e-sigara ile ilgili çok az sayıda araştırılma yapıldığı ve piyasaya sürülmeden önce yeterli kalite kontrol ve sağlık araştırmalarının yapılmadığı sonucuna varılmıştır. Bu derlemenin amacı, 2009-2019 yılları arasında e-sigara ile ilgili yapılan farklı çalışmaları sunmak, e-sigaranın olası zararlarını tartışmak ve e-sigaranın tüketiminin azaltılmasında uygulanabilecek yaklaşım ve önerileri belirlemektir. Derlemenin, e-sigaranın insan sağlığına etkilerinin incelenmesi konusunda yapılacak diğer çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: aerosol, e-sigara, likit, nikotin, tütün

İpek Ada. The Effects of Liquids and Aerosols of Electronic Cigarette (e-cigarette) on Public Health. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(1): 9-15

Corresponding Author: İpek Ada, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale