E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
A Rare Case Of Report: Spontaneous Rupture Of Renal Pelvis [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(1): 114-116 | DOI: 10.5222/terh.2021.38233

A Rare Case Of Report: Spontaneous Rupture Of Renal Pelvis

Mert Hamza Özbilen, Mehmet Yiğit Yalçın, Tufan Süelözgen, Yusuf Özlem İlbey
Health Sciences University, Tepecik Training and Research Hospital, Urology Clinic, İzmir, Turkey

Renal urinary leak and associated urinoma usually develop secondary to renal trauma. Spontaneous rupture of the renal collecting system is not expected to occur in a healthy kidney. Here we present differential diagnosis and treatment of a case of spontaneous renal pelvic rupture.

Keywords: spontaneous, pelvis renalis, rupture, hydronephrosis

Spontan Renal Pelvis Ruptürü: Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu

Mert Hamza Özbilen, Mehmet Yiğit Yalçın, Tufan Süelözgen, Yusuf Özlem İlbey
Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği,İzmir,Türkiye

Renal idrar kaçağı ve buna bağlı ürinom genellikle renal travmalara ikincil gelişmektedir. Renal toplayıcı sistemin spontan rüptürünün sağlıklı böbrekte meydana gelmesI beklenmemektedir. Burada spontan renal pelvis ruptürü gelişen bir vakanın ayırıcı tanısı ve tedavisi sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: spontan, pelvis renalis, ruptür, hidronefroz

Mert Hamza Özbilen, Mehmet Yiğit Yalçın, Tufan Süelözgen, Yusuf Özlem İlbey. A Rare Case Of Report: Spontaneous Rupture Of Renal Pelvis. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(1): 114-116

Corresponding Author: Mert Hamza Özbilen, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale