E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Duodeno-Gastro-Esophageal Reflux: How important is it ? [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2002; 12(2): 77-81 | DOI: 10.5222/terh.2002.40632

Duodeno-Gastro-Esophageal Reflux: How important is it ?

A. Hikmet Şahin1, Sevnaz Şappak Şahin2, Ahmet Arıkan1
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir
2SSK Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi, İç Hastalıklan Servisi, İzmir

The number of treated patients with gastroesophageal reflux has increased within the last 10 years in both the children and the adults. Awareness of the disease by the clinicians, makes early diagnosis and appropriate treatment possible. Unfortunately, there are a small group of patients whose complaints have not resolved. In this special group, duodeno-gastro-esophageal reflux was diagnosed and they were treated satisfactorily with appropriate treatment modalities. In this report, both the diagnostic and therapeutic modalities are discussed in order to stress over duodeno-gastro-esophageal reflux disease.

Keywords: Duodeno-gastro-esophageal reflux, alkaline reflux, gastroesophageal reflux

Duodeno-Gastro-Özofageal Reflü: Ne kadar önemli ?

A. Hikmet Şahin1, Sevnaz Şappak Şahin2, Ahmet Arıkan1
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir
2SSK Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi, İç Hastalıklan Servisi, İzmir

Gastroözofageal reflü nedeniyle tedavi altına alınan hasta sayısı hem yetişkinlerde hem de çocuklarda gittikçe artmaktadır. Bu konudaki bilincin artması ile hastalığın erken tanısı ve uygun tedavisi sağlanabilmektedir. Bununla birlikte, bazı gastroözofageal reflü hastalarının şikayetleri düzelmemekte ve hatta ağırlaşmaktadır. Bu gibi hastalarda duodeno-gastro-özofageal reflü (DGÖR) saptanmış ve bu tanıya uygun tedavi yöntemleriyle hastalar başarılı olarak tedavi edilmişlerdir. Bu derleme yazısında, DGÖR üzerine dikkat çekmek için, tanı ve tedavi yaklaşımları tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Duodeno-gastro-özofageal reflü, alkalen reflü, gastroözofageal reflü

A. Hikmet Şahin, Sevnaz Şappak Şahin, Ahmet Arıkan. Duodeno-Gastro-Esophageal Reflux: How important is it ?. Tepecik Eğit Hast Derg. 2002; 12(2): 77-81
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale