E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Life Threatening Cause Of Hemopthysis In A Child: Pulmonary hydatic cyst [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2011; 21(3): 139-141 | DOI: 10.5222/terh.2011.40999

Life Threatening Cause Of Hemopthysis In A Child: Pulmonary hydatic cyst

Ali Kanık1, Kayı Eliaçık1, Ece Özdoğru Tez1, Ali Sayan2, Berrak Sarıoğlu1, Ahmet Arıkan2, Mehmet Helvacı1
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir

A ten-year old child presented with massive hemoptysis. Chest radiography and computerized tomography revealed a soft tissue mass in left upper lobe. In two days period hemoglobine level decreased rapidly, after blood transfusion, emergent left upper lobectomy was performed. At operation, it was observed that the bleeding was associated with hydatic cyst.

Keywords: Childhood cyst hydatid,lung parasite, massive hemoptysis. pulmonary hydatid cyst

Çoçukta yaşamı tehdit eden hemoptizi Sebebi: Akciğer hidatik kisti

Ali Kanık1, Kayı Eliaçık1, Ece Özdoğru Tez1, Ali Sayan2, Berrak Sarıoğlu1, Ahmet Arıkan2, Mehmet Helvacı1
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İzmir
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir

10 yaşındaki erkek olgu masif hemoptizi ile başvurdu. Akciğer grafisi ve bilgisayarlı tomografide sol üst lopda yumuşak doku kitlesi saptandı. İki gün içinde hemoglobin değeri çok hızlı bir şekilde düşen olguya kan verildikten hemen sonra sol üst lobektomi uygulandı. Operasyonda kanamanın kist hidatik bağlı olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: Akciğer hidatik kisti,akciğer paraziti,çocukta kist hidatik, masif hemoptizi.

Ali Kanık, Kayı Eliaçık, Ece Özdoğru Tez, Ali Sayan, Berrak Sarıoğlu, Ahmet Arıkan, Mehmet Helvacı. Life Threatening Cause Of Hemopthysis In A Child: Pulmonary hydatic cyst. Tepecik Eğit Hast Derg. 2011; 21(3): 139-141
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale