E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
A Case Of Endometrioid Tubal Carcinoma [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2002; 12(1): 27-31 | DOI: 10.5222/terh.2002.50405

A Case Of Endometrioid Tubal Carcinoma

Dilşen Oskay1, Fatma Nur Aktaş1, Ümit Bayol1, Bilge Tarcan1, Füsun Akkan Özgümüştaş2
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Patoloji Bölümü, İZMİR
2SSK Soma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği SOMA

71 years old multipar woman complaining pelvic ache applied to SSK Soma Hospital and underwent operation with prediagnosis of adnexial mass. Tubal fusiform enlargement at exploration was evaluated in favor of tubal carcinoma and total abdominal hysterectomy and bilateral salpingo-oopherectomy was performed. Pathologic examination showed a 6.5x2.7x2.5 cm tumour localized in ampullary region of tuba uterina while other sites of specimen were within normal limits Histologic examination revealed a moderately differentiated endometrial type adenocarcinoma with papillary growth pattern. Although there were invasion to seroza, it was considered a stage I tumour since it was limited to tuba uterina. Neighboring tissue to tumour showed chronic interstitiel salpingitis.

Keywords: Carcinoma of Fallopian Tube

Endometrioid Tubal Karsinom Olgusu (*)

Dilşen Oskay1, Fatma Nur Aktaş1, Ümit Bayol1, Bilge Tarcan1, Füsun Akkan Özgümüştaş2
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Patoloji Bölümü, İZMİR
2SSK Soma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği SOMA

Kasık ağrısı yakınması ile SSK Soma Hastanesi Jinekoloji Polikliniğine başvuran 71 yaşındaki multipar kadın hasta adneksial kitle ön tanısı ile opere edilmiştir. Eksplorasyonda tubanın fuziform şekilde genişlediği görülerek tuba tümörü düşünülmüş ve total abdominal histerektomi ve bilateral salpingooferektomi uygulanmıştır. Patolojik incelemede; genital sistemin diğer bölümleri yaşla uyumlu iken tubanın ampuller bölgesinde yerleşen, 6.5x2.7x2.5 cm boyutlarda türnöral kitle saptandı. Histopatolojik incelemede tümörün "papiller büyüme modeline sahip endometrioid tipte, orta derecede diferansiye bir adenokarsinom" olduğu görüldü. Tümör serozaya invaze olmakla birlikte tuba ile sınırlı olduğundan evre I olarak kabul edilmiştir. Tümöre komşu alanlarda kronik interstisyel salpenjit izlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fallop Tübü Kanseri

Dilşen Oskay, Fatma Nur Aktaş, Ümit Bayol, Bilge Tarcan, Füsun Akkan Özgümüştaş. A Case Of Endometrioid Tubal Carcinoma. Tepecik Eğit Hast Derg. 2002; 12(1): 27-31
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale