E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
A Rare Case Presenting with “Bloody Tears”: Idiopathic Unilateral Hemolacria [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(3): 428-431 | DOI: 10.5222/terh.2021.52297

A Rare Case Presenting with “Bloody Tears”: Idiopathic Unilateral Hemolacria

Gizem Doğan1, Secil Arslansoyu Çamlar1, Kayi Eliacik1, Emre Ayintap2, Mehmet Helvacı1
1University Of Health Sciences, Tepecik Education And Training Hospital, Department Of Pediatrics, İzmir, Turkey
2University Of Health Sciences, Tepecik Education And Training Hospital, Department Of Ophthalmology, İzmir, Turkey

Hemolacria is known as bloody tears and described as blood coming from the eyes. Eye infections, trauma,
bleeding disorders, eye and lacrimal canal malignancies, hypertension, hyperthyroidism, retrograde epistaxis and
endometriosis have been reported among the causes of hemolacria. When no underlying cause can be found, this
condition is defined as idiopathic hemolacri and is knokn as a benign and self-limiting condition.
In this case report we present a 15-year-old an adolescent boy with bloody tears. He had pain around the right eye
and headache on the right side of head. He had no other findings as discharge in the eyes, redness, blurred vision,
or bleeding in the nose. On physical examination; we observed red fluid starting from the right punctum. Visual
examination revealed complete visual capacity, natural bilateral anterior segments, clear fundus, natural and soft
retina, and no foreign body or infection findings. Etiological factor was not found in the diagnostic investigations
of the patient. The patient was followed with the diagnosis of idiopathic unilateral hemolacria. The hemolacria
occurred twice a week and limited itself within several days. Hemolacria is a rare condition and should be evaluated
together with pediatricians and ophthalmologists within a multidisciplinary approach.

Keywords: adolesan, bloody tears, hemolacria

Tek Taraflı İdiyopatik Kanlı Gözyaşı ile Başvuran Nadir Bir Olgu

Gizem Doğan1, Secil Arslansoyu Çamlar1, Kayi Eliacik1, Emre Ayintap2, Mehmet Helvacı1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları, İzmir, Türkiye

Hemolakri, kanlı gözyaşı olarak da bilinen ve gözlerden kan gelmesi olarak tanımlanan tıbbi bir durumdur.
Hemolakri nedenleri arasında göz enfeksiyonları, travma, kanama bozuklukları, göz ve lakrimal kanal maligniteleri,
hipertansiyon, hipertiroidizm, retrograd epistaksis ve endometriozis bildirilmiştir. Altta yatan bir neden
bulunamadığında, bu durum idiyopatik hemolakri olarak tanımlanır. İdiyopatik hemolakri, iyi huylu ve kendi kendini
sınırlayan bir durumdur.
Burada kanlı gözyaşları olan 15 yaşındaki ergen bir çocuğu sunuyoruz. Sağ göz çevresinde ağrı ve sağ baş ağrısı
vardı. Gözlerde akıntı, kızarıklık, bulanık görme, burunda kanama gibi başka bir bulgusu yoktu. Fizik muayenede;
sağ punktumdan başlayan kırmızı sıvısı vardı. Görsel muayenede tam görme kapasitesi, doğal bilateral ön
segmentler, açık fundus, doğal ve yumuşak retina, yabancı cisim veya enfeksiyon bulgusu yoktu. Hastanın tanısal
incelemelerinde etiyolojik bir etken bulunamadı. Hasta idiyopatik tek taraflı hemolakri tanısıyla takibi sırasında
hemolakri haftada iki kez meydana geldi ve birkaç gün içinde sınırlı kaldı.

Anahtar Kelimeler: adolesan, hemolakria, kanlı gözyaşı

Gizem Doğan, Secil Arslansoyu Çamlar, Kayi Eliacik, Emre Ayintap, Mehmet Helvacı. A Rare Case Presenting with “Bloody Tears”: Idiopathic Unilateral Hemolacria. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(3): 428-431

Corresponding Author: Gizem Doğan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale