E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Single Stapling of Right Upper Lobe Vein and Truncus Anterior Artery in Videothoracoscopic Lobectomy [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(2): 288-290 | DOI: 10.5222/terh.2021.57804

Single Stapling of Right Upper Lobe Vein and Truncus Anterior Artery in Videothoracoscopic Lobectomy

İlker Kolbas1, Çağatay Tezel2, Talha Dogruyol3, Mustafa Akyıl4, Serdar Evman2, Volkan Baysungur2
1Department of Thoracic Surgery, Sultan Abdulhamid Han Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of Thoracic Surgery, Sureyyapasa Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department Of Thoracic Surgery, Manisa State Hospital, Manisa, Turkey
4Department Of Thoracic Surgery, Canakkale State Hospital, Manisa, Turkey

Videothoracoscopic resections are among the mostly preferred minimally invasive thoracic surgical techniques to treat lung cancers especially in the last two decades. In thoracoscopic surgery video camera technology, high-tech equipment and surgical instruments including staplers are required. We have developed a technique for dissection and cutting of truncus anterior and right upper lobe vein in one step with stapler by this way we aimed to provide less operation time and more cost- effectiveness for right upper lobectomies.

Keywords: Videothoracoscopic resections, minimally invasive surgery, right upper lobectomy

Videotorakoskopik Lobektomide Sağ Üst Lob Veni ve Truncus Anterior Arterinin Divizyonunda Tek Stapler Kullanımı

İlker Kolbas1, Çağatay Tezel2, Talha Dogruyol3, Mustafa Akyıl4, Serdar Evman2, Volkan Baysungur2
1Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
3Manisa Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Manisa
4Çanakkale Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Manisa

Videotorakoskopik rezeksiyonlar, özellikle son yirmi yılda akciğer kanseri tedavisine en çok tercih edilen minimal invaziv cerrahi tekniktir. Torakoskopik cerrahide video kamera teknolojisi, teknolojik ekipman ve staplerler gibi yüksek teknoloji cerrahi aletler gereklidir. Truncus anterior ve sağ üst lob veninin tek seferde stapler ile kesilmesi için bir teknik geliştirdik, bu şekilde sağ üst lobektomiler için daha az operasyon süresi ve daha düşük maliyet etkinliği sağlamayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Videotorakoskopik rezeksiyon, minimal invaziv cerrahi, sağ üst lobektomi

İlker Kolbas, Çağatay Tezel, Talha Dogruyol, Mustafa Akyıl, Serdar Evman, Volkan Baysungur. Single Stapling of Right Upper Lobe Vein and Truncus Anterior Artery in Videothoracoscopic Lobectomy. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(2): 288-290

Corresponding Author: İlker Kolbas, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale