E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
The First 10 Years Analysis of SSK Tepecik Hospital Journal [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2002; 12(1): 49-55 | DOI: 10.5222/terh.2002.61569

The First 10 Years Analysis of SSK Tepecik Hospital Journal

Ragıp Kayar1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği

The rate of original paper in our journal was 52.8 percent during first ten year period (1991-2000). Seventy two percent of inner papers were sent to outer reviewers. It shows that we undertake objective scientific control. The rate of submitted papers from outside institutions was decreased from 71.5 percent to 33.3 percent during the same period. The production of scientific writing was decreased (the number of papers decreased 48 percent, and the number of pages 29 percent) as well.. These changes were the main reason of high rate of issuance delay (79 percent of issues had a m ean of 7 months delay)

Keywords: Medical Journals, Peer Rewieving, Publishing

SSK Tepecik Hastanesi Dergisi 'nin İlk On Yıl Analizi

Ragıp Kayar1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği

Dergimizin editörlük uygulamaları ilk 5 ve son 5 yıllık iki ayrı dönem halinde kıyaslanan on yıllık bir süre için değerlendirilmiştir. Dergimizin geriye dönük incelenmesinde orijinal yayın oranının (%50.8) TÜBİTAK standartlarına uygun olduğu saptandı. Kurum içi yazıların %71.9'u kurum dışı hakemlere gönderilmiştir. Bu da bilimsel denetimimizin yansız olduğunu gösterir. İlk ve son 5 yıl rakamları kıyaslandığında; Yayına kabul edilenler makaleler içinde kurum dışı kaynakların oranı %71.5'dan %33.3'e düşmüştür. Derginin bilimsel yazı üretimi (makale sayısı %48.1, sayfa sayısı %29) azalmıştır. Bu son iki değişimden dolayı dergimizdeki sayıların %78.9'u geç (gecikme ortalaması: 7 ay) yayınlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hakemlik, Tıp Dergileri, Yayıncılık

Ragıp Kayar. The First 10 Years Analysis of SSK Tepecik Hospital Journal. Tepecik Eğit Hast Derg. 2002; 12(1): 49-55
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale