E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Testicular Torsion In Adult [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(1): 73-76 | DOI: 10.5222/terh.2014.63043

Testicular Torsion In Adult

Hakan Türk1, Orçun Çelik1, Cemal Selçuk İşoğlu1, Hüseyin Tarhan1, Yusuf Özlem İlbey1
İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi; Üroloji Kliniği, İZMİR

Ischemia of testis caused by twisting of spermatic cord around itself is defined as testicular torsion. This is a scrotal emergency. Torsion is more common in chilhood and early twenties. The salvage ratio of the testis after detorsion is better in childhood. A forty years old male with testicular torsion whose testis is saved after surgical detorsion.

Keywords: Detortion, Testicular ischemia, Testis torsion

Erişkinde Testis Torsiyonu

Hakan Türk1, Orçun Çelik1, Cemal Selçuk İşoğlu1, Hüseyin Tarhan1, Yusuf Özlem İlbey1
İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi; Üroloji Kliniği, İZMİR

Testis torsiyonu spermatik kordun kendi etrafında dönmesi sonucu testisin kanlanmasının bozulması ve testisin iskemiye gitmesi ile sonuçlanan acil bir durumdur. Genellikle 20 yaş öncesi görülür. Yetişkinlerdeki testis torsiyonu, detorsiyonla testisi kurtarma oranı çocukluk dönemine göre daha düşüktür. Cerrahi detorsiyonla testisi korunan 40 yaşında bir olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Detorsiyon, Testiküler iskemi, Testis torsiyonu

Hakan Türk, Orçun Çelik, Cemal Selçuk İşoğlu, Hüseyin Tarhan, Yusuf Özlem İlbey. Testicular Torsion In Adult. Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(1): 73-76
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale