E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
A Very Rare Case: Recurrent Paratesticular Leiomyosarcoma [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(3): 295-298 | DOI: 10.5222/terh.2019.65487

A Very Rare Case: Recurrent Paratesticular Leiomyosarcoma

Mehmet Zeynel Keskin1, Yusuf Özlem İlbey1, Samir Abdullazade2, Erdem Kısa1, Cem Yucel1, Okan Nabi Yalbuzdag1
1Tepecik Training and Research Hospital, Urology Department, Izmir
2Tepecik Training And Research Hospital, Pathology Department, Izmir

Subcutaneous superficial LMS is quite rare and does not include tissues like testis, epididymis, spermatic cord. In brief, scrotal subcutaneous LMS is seen in 1/250000 of all malignancies. Here we aimed to present local recurrence of this rarely seen pathology in this case report.

Keywords: Leiomyosarcoma, Paratesticular, Recurrent

Çok Nadir Görülen Bir Olgu: Nüks Paratestiküler Leiomyosarkom

Mehmet Zeynel Keskin1, Yusuf Özlem İlbey1, Samir Abdullazade2, Erdem Kısa1, Cem Yucel1, Okan Nabi Yalbuzdag1
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir

Subkütanöz yüzeysel LMS oldukça nadirdir ve testis, epididim, spermatik kord gibi dokuları içermez. Özetle, skrotal subkütanöz LMS tüm malignitelerin 1/250000'ünde görülür. Bu olgu sunumunda bu nadir görülen patolojinin lokal nüksünü sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Leiyomyosarkom, Paratestiküler, Nüks

Mehmet Zeynel Keskin, Yusuf Özlem İlbey, Samir Abdullazade, Erdem Kısa, Cem Yucel, Okan Nabi Yalbuzdag. A Very Rare Case: Recurrent Paratesticular Leiomyosarcoma. Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(3): 295-298

Corresponding Author: Mehmet Zeynel Keskin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale