E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Stenotrophomonas Maltophilia Peritonitis in a Child: Case Report and Review of Literature [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(3): 316-321 | DOI: 10.5222/terh.2020.71601

Stenotrophomonas Maltophilia Peritonitis in a Child: Case Report and Review of Literature

Demet Alaygut1, Caner Alparslan1, Serdar Saritas2, Elif Perihan Öncel2, Onder Yavascan1, Fatma Mutlubaş1, Belde Kasap-Demir1
1Tepecik Education And Research Hospital Department Of Pediatric Nephrology
2Tepecik Education And Research Hospital Department Of Pediatrics

Stenotrophomonas maltophilia peritonitis has been only occasionally reported in patients undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD). Because this microorganism has multi-drug resistance, its treatment is hard and long-term. The treatment might not be successful despite all the efforts and the process of peritoneal dialysis, and may terminate with loss of the catheter. In the present paper, S. maltophilia peritonitis developed in a 6-year-old girl patient, who underwent peritoneal dialysis due to bilateral dysplastic kidney, suffered from episodes of peritonitis frequently and required hospitalization, was presented with literature data. Even though the case received multiple antibiotic treatment and underwent endoluminal brushing (EB), the success of treatment could not be achieved. To the best of our knowledge, this patient is the youngest case in the literature.

Keywords: Stenotrophomonas maltophilia, peritonitis, child,

Bir Çocuk Olguda Stenotrophomonas Maltofilia peritoniti: Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi

Demet Alaygut1, Caner Alparslan1, Serdar Saritas2, Elif Perihan Öncel2, Onder Yavascan1, Fatma Mutlubaş1, Belde Kasap-Demir1
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nefroloji Kliniği
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Stenotrophomonas maltophilia peritoniti, sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) geçiren hastalarda nadiren bildirilmiştir. Mikroorganizma çoklu ilaç direncine sahip olduğu için tedavisi uzun ve zordur. Tüm çabalara ve periton diyalizi sürecine rağmen tedavi başarılı olmayabilir, kateter kaybı ile sona erebilir. Bu yazıda, bilateral displastik böbrek nedeniyle periton diyalizi uygulayan, peritonit ataklarından sıkıntı çeken ve hastaneye yatırılan 6 yaşındaki bir kız hastada gelişen S. maltophilia peritoniti, literatür verileri ile sunuldu. Olguya çoklu antibiyotik tedavisi uygulanmış ve endolüminal fırçalama (EB) yapılmış olmasına rağmen tedavinin başarısı sağlanamamıştır. Bildiğimiz kadarıyla, bu hasta literatürdeki en genç vakadır.

Anahtar Kelimeler: Stenotrophomonas maltophilia, peritonit, çocuk

Demet Alaygut, Caner Alparslan, Serdar Saritas, Elif Perihan Öncel, Onder Yavascan, Fatma Mutlubaş, Belde Kasap-Demir. Stenotrophomonas Maltophilia Peritonitis in a Child: Case Report and Review of Literature. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(3): 316-321

Corresponding Author: Demet Alaygut, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale