E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Management of obese pregnancies [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(1): 1-9 | DOI: 10.5222/terh.2016.001

Management of obese pregnancies

Aykut Özcan, Emrah Töz, Selviye Halksever Özvatan, Tayfun Vural, Muzaffer Sancı
Department Of Obstetrics And Gynecology, Tepecik Training And Research Hospital, Izmir

Obesity gradually increased among women in the reproductive age group over the world. Maternal obesity during pregnancy is associated with increased risk for women and fetus. Management of obese pregnant women should begin prior to pregnancy and after maternal obesity is determined, both maternal and fetal risks would decrease with necessary protection. Management of obese pregnancies would be an opportunity for protection of long term complications associated with obesity.

Keywords: Maternal Obesity, Pregnancy, Adverse pregnancy outcomes

Obez gebeliklerin yönetimi

Aykut Özcan, Emrah Töz, Selviye Halksever Özvatan, Tayfun Vural, Muzaffer Sancı
Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, İzmir

Dünyada üreme çağındaki kadınlarda obezite prevelansı giderek artmaktadır. Gebelikte maternal obezite anne ve fetus üzerine artmış risklerle birliktedir. Obez gebeliklerin yönetimi gebelik öncesi danışmanlıktan başlayıp, maternal obezitenin belirlenmesiyle birlikte gerekli önlemler alınarak hem anne sağlığı hem de fetal gelişiminin en iyi şekilde takip edilmesini sağlamaktır. Obez gebeliklerin yönetimi sağlıklı doğum yapmak ve uzun dönem hastaların sağlığına katkı sağlayabilen bir fırsat olabilir.

Anahtar Kelimeler: Maternal Obezite, Gebelik, Gebelik komplikasyonları

Aykut Özcan, Emrah Töz, Selviye Halksever Özvatan, Tayfun Vural, Muzaffer Sancı. Management of obese pregnancies. Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(1): 1-9

Corresponding Author: Aykut Özcan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale