E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Twin Pregnancy, Loss of a Sibling, Cervical Incontinance and Emergency Cerclage: Case Report [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(3): 153-155 | DOI: 10.5222/terh.2008.75332

Twin Pregnancy, Loss of a Sibling, Cervical Incontinance and Emergency Cerclage: Case Report

Külal Çukurova1, Atilla Köksal1, Hakan Yetimalar1, Hüseyin İvit1, Adnan Keklik1, Aşkın Yıldız1, Evrim Seçkin Konyalıoğlu1
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3 üncü Kadın-Doğum Kliniği Yeşilyurt İZMİR

Cervical insufficiency means a painless cervical dilation without uterine contractions or bleeding. This m ay resul t in abortion. Our case had a history of infertility of 22 years and 2 previous abortions at the first 3 months. Her third pregnancy was achieved by ovulation induction and intra-uterine insemination.lt started as a twin pregnancy. At the 14th week one of the cwo sacs was lost by complete abortion. Aftenvards a McDonald cerclage was placed. At the 29th week prematüre rupture of membranes occured and the birth was made by cesarean section.Cerclage prolonged this pregnancy for 15 weeks and resulted with the birth of a premature but healthy infant. We believe that cervical cerclage is an effective therapeutic option for cervical insufficiency.

Keywords: Cerclage, Cervical insufiıciency, Pregnancy

İkiz Gebeliği, Bir İkizin Kaybı Servikal Yetmezlik ve Acil Serklaj: Olgu Sunumu

Külal Çukurova1, Atilla Köksal1, Hakan Yetimalar1, Hüseyin İvit1, Adnan Keklik1, Aşkın Yıldız1, Evrim Seçkin Konyalıoğlu1
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3 üncü Kadın-Doğum Kliniği Yeşilyurt İZMİR

Servikal yetmezlik uterin kontraksiyon ve kanama olmaksızın servikal kanalda görülen ağrısız açılmadır. Bunun sonucunda gebelik kaybı meydana gelebilir. Bu olgumuz 22 yıllık infertil, 2 defa ilk üç ayda gebelik kaybı yaşamış olup 3'üncü gebeliği ovulasyon indüksiyonu ve İntra- uterin-inseminasyon ile ve ikiz gebelik olarak başlamıştır, 14'üncü gebelik haftasında birinci gebelik kesesi tam düşük ile kaybedilmiştir. Bunun arkasından McDonald usulü serklaj uygulanmıştır. Olguda 29.gebelik haftasında prematür erken membran rüptürü gelişmesi üzerine sezeryan ile gebeliği sonlandırılmıştır. Servikal serklaj ile gebelik süresi yaklaşık 15 hafta uzatılmıştır ve erken doğan ama sağlıklı bir bebeğin doğumu sağlanmıştır. Servikal yetmezlik tanısı konan olguların tedavisinde servikal serklajın etkin bir tedavi seçeneği olabileceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Serklaj, Servikal yetmezlik.

Külal Çukurova, Atilla Köksal, Hakan Yetimalar, Hüseyin İvit, Adnan Keklik, Aşkın Yıldız, Evrim Seçkin Konyalıoğlu. Twin Pregnancy, Loss of a Sibling, Cervical Incontinance and Emergency Cerclage: Case Report. Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(3): 153-155
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale