E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Hypersensitivity Reaction Due to Lamivudine Use [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2003; 13(2): 101-103 | DOI: 10.5222/terh.2003.82598

Hypersensitivity Reaction Due to Lamivudine Use

C. Şule Turgut1, Özkan Karaman1, Yeşim Öztürk2, Suna Köse1, Nur Arslan3, Benal Büyükgebiz3
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Allerji Bilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji ve Beslenme Bilim Dalı, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji ve Beslenme Bilim Dalı İzmir

Lamivudine is a safely and commonly used drug in childhood HIV and chronic hepatitis B diseases. Very limited allergic side effects of this drug have been reported. In this case report, a patient who has papillary urticaria due to 22 months of lamivudine use has been presented and it has been aimed to notice the allergic side effect of lamivudine which has been used safely until today.

Keywords: Lamivudine, hypersensitivity reaction, papular urticaria

Lamivudine Kullanımına Bağlı Hipersensitivite Reaksiyonu

C. Şule Turgut1, Özkan Karaman1, Yeşim Öztürk2, Suna Köse1, Nur Arslan3, Benal Büyükgebiz3
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Allerji Bilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji ve Beslenme Bilim Dalı, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji ve Beslenme Bilim Dalı İzmir

Lamivudine çocukluk çağında HIV ve kronik Hepatit B tedavisinde yaygın ve güvenle kullanılan bir ilaçtır. Bu ilacın allerjik yan etkilerine ait çok az bilgi mevcuttur. Bu yazıda tedavinin 22. ayında Lamivudine kullanımına bağlı papüler ürtiker gelişen bir vaka sunulmuş, şimdiye kadar güvenle kullanıları Lamivudine'in allerjik yan etkilerine dikkai çekilmek istenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Lamivudine, hipersensitivite reaksiyonu, papüler ürtiker

C. Şule Turgut, Özkan Karaman, Yeşim Öztürk, Suna Köse, Nur Arslan, Benal Büyükgebiz. Hypersensitivity Reaction Due to Lamivudine Use. Tepecik Eğit Hast Derg. 2003; 13(2): 101-103
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale