E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
A Rare Type of Diabetes Mellitus in Childhood [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2003; 13(2): 105-108 | DOI: 10.5222/terh.2003.88122

A Rare Type of Diabetes Mellitus in Childhood

Ebru Özerkan1, Şule Can1, Bayram Özhan1, Ali Kanık1, Ali Rahmi Bakiler1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İzmir

Type I diabetes mellitus is the most common form of childhood and adolescent diabetes. However, there is an increasing incidence of type 2 diabetes mellitus and subtypes. Maturity Onset Diabetes of Young (MODY) isa relatively prevalent form of these diabetes subgroups. Here, we have reported a patient who had been thought as having MODY 2, with a diabetes startedat 2.5 months old. When she had a honeymoon within 4 months of insulin therapy, insulin was stopped and the family had not revisited the hospital again for ten years, because she had no complaint of diabetes. At the second admission at 10 years of age for an inguinal lymphadenomegaly, her blood glucose was measured 407 mgldl during routine check-up and she was hospitalised again for a research about the type of this diabetes. A moderate decrease in insulin respanses to both intravenous glucose tolerance test (IVGTT) and glucagon stimulation test, history of diabetes within the family and no evidence of diabetic complications for ten years without any therapy led us to the possibility of MODY 2 diagnosis.

Keywords: childhood diabetes, MODY

Çocukluk Çağında Ender Görülen Bir Diyabet Tipi

Ebru Özerkan1, Şule Can1, Bayram Özhan1, Ali Kanık1, Ali Rahmi Bakiler1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İzmir

Tip 1 diyabetes mellitus, çocukluk ve adolesan döneminin en sık görülen diyabet tipidir. Ancak, son yıllarda, bu yaş grubunda tip 2 diyabet ve alt grupları da artan sıklıkta tanımlanmaya başlamıştır. Gençlerin Erişkin Tipi Diyabeti (MODY) bunlardan biridir. Bu yazıda, ilk kez 2.5 aylık iken diyabet tanısı almış olan ve MODY 2 tanısı düşünülen bir olgu seyrek görülmesi nedeniyle sunulmuştur. Olgumuz, insülin tedavisi ile 4 ay içinde remisyona girmiş ve sonraki 10 yıl boyunca yakınması olmaması üzerine kontrollere gelmemiş olup, inguinal lenfodenomegali yakınmasıyla başvurduğu sırada ölçülen açlık kan şekerinin 407 mgl/dl bulunması nedeniyle hospitalize edilerek diyabet tipi araştırılmıştır. Glukagon uyarısı ve intravenöz glukoz testi sırasında orta derecede yetersiz insülin yanıtı alınması, ailede diyabet öyküsünün varlığı ve diyabetin 10 yıldır komplikasyonsuz seyretmesi nedeni ile olgumuzda MODY 2 tanısı düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: çocukluk çağı diyabeti, MODY

Ebru Özerkan, Şule Can, Bayram Özhan, Ali Kanık, Ali Rahmi Bakiler. A Rare Type of Diabetes Mellitus in Childhood. Tepecik Eğit Hast Derg. 2003; 13(2): 105-108
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale