E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
A Urology Case with Persistant Wound Leakage [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(3): 299-301 | DOI: 10.5222/terh.2019.90377

A Urology Case with Persistant Wound Leakage

Mehmet Zeynel Keskin, Yusuf Özlem İlbey
Tepecik Training and Research Hospital, Department of Urology, Izmir

We aim to contribute to the literature by sharing our approach to a case of wound leakage that persisted for one month following right nephroureterectomy and radical cystoprostatectomy- ileal loop surgery.

Keywords: Persistan, Wound Leakage, Radical Cystoprostatectomy

Persistan Yara Yeri Akıntısı Olan Üroloji Olgusu

Mehmet Zeynel Keskin, Yusuf Özlem İlbey
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir

Sağ nefroüreterektomi ve radikal sistoprostatektomi- ileal loop ameliyatı sonrası yaklaşık 1 ay devam eden yara yeri akıntısına yaklaşımımızı paylaşarak, literatüre katkıda bulunmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Persistan, Yara Yeri Akıntısı, Radikal Sistoprostatektomi

Mehmet Zeynel Keskin, Yusuf Özlem İlbey. A Urology Case with Persistant Wound Leakage. Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(3): 299-301

Corresponding Author: Mehmet Zeynel Keskin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale