E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Answer: Mesenteric Cysts of the Small Bowel [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2003; 13(2): 114-115 | DOI: 10.5222/terh.2003.91145

Answer: Mesenteric Cysts of the Small Bowel

Atilla Yıldırım1, Cem Güçlü1, İlkay Yüksel1, Burcu Diliüz1, Bülent Çalık1, Mustafa Tireli1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, 2. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir


Yanıt: İnce Barsak Mezenter Kisti

Atilla Yıldırım1, Cem Güçlü1, İlkay Yüksel1, Burcu Diliüz1, Bülent Çalık1, Mustafa Tireli1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, 2. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir


Atilla Yıldırım, Cem Güçlü, İlkay Yüksel, Burcu Diliüz, Bülent Çalık, Mustafa Tireli. Answer: Mesenteric Cysts of the Small Bowel. Tepecik Eğit Hast Derg. 2003; 13(2): 114-115
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale