E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
The Importance Of The Experience in The Fine Needle Aspiration Biopsy Of The Breast [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1999; 9(1): 42-45 | DOI: 10.5222/terh.1999.92009

The Importance Of The Experience in The Fine Needle Aspiration Biopsy Of The Breast

Cüneyt Akaoğlu1, Atilla Örsel1, Evren Durak1, Binnur Önal2, Sümer Deniz1
1İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi 1, Cerrahi Kliniği, İzmir
2İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Patoloji Lab, İzmir

In this prospective study, the role of experience in obtaining sufficient samples made by fine needle aspiration biopsy (FNAB) was investigated. Three groups were formed (group A, B and C). In group A (n: 100), surgical residents initially performed FNAB under control of an experienced general surgeon. Then, the residents who have gained experienced made this procedure by themselves at 200 patients (group B). In group C (n: 100), that thought as a control group, FNAB was performed by unexperienced surgical residents during routine outpatient clinic working of a training hospital. In all of these groups, dimensions and localization's of breast masses were not taken care off. In ratios of insufficient sampling in group A was lower than group B and C (4% versus 13% and 19%, respectively) and identically lower in group B of experienced residents than the group C (13% versus 19%).

Keywords: Breast Mass, Cytopathology,Diagnosis

Memenin İnce İğne Aspirasyon Biyopsilerinde Deneyimin Önemi

Cüneyt Akaoğlu1, Atilla Örsel1, Evren Durak1, Binnur Önal2, Sümer Deniz1
1İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi 1, Cerrahi Kliniği, İzmir
2İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Patoloji Lab, İzmir

Bu ileriye dönük çalışmada meme kitlelerinde ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) ile yeterli örneklemede elde edilmesinde deneyimin rolü araştırıldı. Üç grup oluşturuldu. Cerrahi asistanları İİAB'yi önce 100 hastada deneyimli bir uzmanla (A grubu) birlikte uyguladı. Belirli bir deneyim kazanan bu asistanlar daha sonra 200 hastada tek başına (B grubu) İİAB yaptı. Kontrol grubu olarak düşünülen asistanlar tarafından yapılan uygulama ise C grubunu oluşturdu.Üç grupta da İİAB sırasmda kitle boyutu ve yerleşimi dikkate alınmadı. Yetersiz örnekleme oranlarının A grubunda, B ve C gruplarına göre daha düşük olduğu görüldü (%4'e karşın %13 ve %19). Buna karşın, cerrahi asistanlarının belli bir deneyim kazandıktan sonra çalıştığı B grubundaki yetersiz örnekleme oranı da, C grubuna göre daha düşüktü (%13'e karşı %19).

Anahtar Kelimeler: Meme kitleleri, Sitopatoloji, Tanı

Cüneyt Akaoğlu, Atilla Örsel, Evren Durak, Binnur Önal, Sümer Deniz. The Importance Of The Experience in The Fine Needle Aspiration Biopsy Of The Breast. Tepecik Eğit Hast Derg. 1999; 9(1): 42-45
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale