E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
The Answer of "What is your diagnosis?" at Page 36th [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2002; 12(1): 56-57 | DOI: 10.5222/terh.2002.93377

The Answer of "What is your diagnosis?" at Page 36th

Tuba Çerçi Tuncel, Esra Arun Özer, Meral Türker, Ali Rahmi Bakiler
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri, İzmir


36. Sayfadaki "Tanınız Nedir?"'in Yanıtı

Tuba Çerçi Tuncel, Esra Arun Özer, Meral Türker, Ali Rahmi Bakiler
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri, İzmir


Tuba Çerçi Tuncel, Esra Arun Özer, Meral Türker, Ali Rahmi Bakiler. The Answer of "What is your diagnosis?" at Page 36th. Tepecik Eğit Hast Derg. 2002; 12(1): 56-57

Corresponding Author: Tuba Çerçi Tuncel
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale