E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Is There Any Other Disease Under The New Diagnosis of Diabetes That Is Difficult To Control? [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(1): 130-132 | DOI: 10.5222/terh.2021.94840

Is There Any Other Disease Under The New Diagnosis of Diabetes That Is Difficult To Control?

Muhammed Ali Kaypak, Damla Çağla Patır, Faruk Recep Özalp, Harun Akar
Health Sciences University, Izmir Tepecik Education and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Izmir, Turkey

High levels of growth hormone and insulin-like growth factor 1 contribute to tissue proliferation and hypertrophy in patients with acromegaly mostly due to growth hormone-secreting pituitary adenoma. Some phenotypic features of acromegaly that make us to consider in the differential diagnosis are excessive growth of the hands and feet and coarsening facial features. Growth hormone also induces lipolytic activities and insulin resistance, so patients with acromegaly often present with impaired glucose tolerance and type 2 diabetes mellitus. We wanted to share a case with treatment-resistant hyperglycemia which is the cause of presentation of acromegaly.

Keywords: Acromegaly, Growth hormone, Diabetes mellitus

Kontrol Edilmesi Zor Yeni Tanı Diyabette Altta Yatan Başka Bir Hastalık Olabilir Mi?

Muhammed Ali Kaypak, Damla Çağla Patır, Faruk Recep Özalp, Harun Akar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik SAUM, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir

Yüksek seviyedeki büyüme hormonu ve insülin benzeri büyüme faktörü 1, çoğunlukla büyüme hormonu salgılayan hipofiz adenomu nedeniyle akromegali hastalarında doku proliferasyonuna ve hipertrofiye katkıda bulunur. Ayırıcı tanıda düşünmemizi gerektiren akromegalinin bazı fenotipik özellikleri ellerin ve ayakların aşırı büyümesi ve yüzde kabalaşmadır. Büyüme hormonu ayrıca lipolitik etkilere ve insülin direncine neden olur, bu nedenle akromegali hastaları sıklıkla bozulmuş glukoz toleransı ve tip 2 diabetes mellitus ile ortaya çıkar. Akromegalinin ortaya çıkmasına neden olan tedaviye dirençli hiperglisemili bir vakayı paylaşmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Akromegali, Büyüme hormonu, Diabetes mellitus

Muhammed Ali Kaypak, Damla Çağla Patır, Faruk Recep Özalp, Harun Akar. Is There Any Other Disease Under The New Diagnosis of Diabetes That Is Difficult To Control?. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(1): 130-132

Corresponding Author: Damla Çağla Patır, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale