E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Covid-19 and Gastrointestinal System [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 112-117 | DOI: 10.5222/terh.2020.96630

Covid-19 and Gastrointestinal System

Gözde Derviş Hakim, Sevil Özer Sarı
Tepecik Training And Research Hospital, Izmir Department Of Gastroenterology

Acute respiratory syndrome caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in Wuhan, China, now konown as coronavirus disease 2019(Covid-19), begining in December 2019, has affected more than 100 countries and more than 3.5 million people worldwide. Although it was seen only as a respiratory infection in the begining, it was seen that gastrointestinal system involvement and fecal oral spread were important as the pathogenesis of the virus was understood. In this review article, we summarized the mechanism of the gastrointestinal system involvement, gastrointestinal symptoms, histopathological findings of gastrointestinal system involvement, liver functions, fecal- oral transmission.

Keywords: covid-19, diarrhea, liver functions, fecal transmission, gastrointestinal system

Covid-19 ve Sindirim Sistemi

Gözde Derviş Hakim, Sevil Özer Sarı
S.b.ü. Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İzmir. Gastroenteroloji Bölümü

Çin’in Wuhan kentinde, Aralık 2019 ‘da ilk defa görülen akut respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS- CoV-2), coronavirus hastalığı 2019 (Covid-19) olarak bilinen, tüm dünyada 100 den fazla ülkeyi ve 3,5 milyondan fazla insanı etkilemiştir. Önceleri sadece solunum yolu enfeksiyonu gibi görülse de, virüsün patogenezi anlaşıldıkça özellikle gastrointestinal sistem tutulumu ve fekal oral yayılımın da önemli olduğu görülmüştür. Bu yazıda; Gastrointestinal Sistem Tutulumu Mekanizması, Gastrointestinal Semptomlar, Gastrointestinal Sistem Tutulumuna Dair Histopatolojik Bulgular, Karaciğer tutulumu, Fekal –Oral Bulaş konuları tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, diyare, karaciğer fonksiyonları, fekal yayılım, gastrointestinal sistem

Gözde Derviş Hakim, Sevil Özer Sarı. Covid-19 and Gastrointestinal System. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 112-117

Corresponding Author: Gözde Derviş Hakim, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale