E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Five Year Birth Statistics And Cesarean Indications In Izmir Ege Doğumevi Ve Kadin Hastaliklari Eğitim Ve Araştirma Hastanesi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2011; 21(3): 109-112 | DOI: 10.5222/terh.2011.98479

Five Year Birth Statistics And Cesarean Indications In Izmir Ege Doğumevi Ve Kadin Hastaliklari Eğitim Ve Araştirma Hastanesi

Emrah Töz1, Sefa Kurt1, Mehmet Tunç Canda2, Tutku Gürbüz1, Abdullah Taşyurt1
1İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir
2Özel Kent Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, İzmir

Aim: To evaluate the birth statistics and distribution of indications and the rates of cesarean sections between 2006 and 2011. Material and Method: We investigated retrospectively the hospital records of 52.929 patients who gave birth in İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, between 2006-2011. The distribution rates of normal birth, cesarean sections and indications, neonatal weight and gender were assessed. Findings: The number of total births between 2006 -2011 was 52.929. Our caesarean section rate was found 48.1 %. The main indication was previous cesarean section. Cesarean rates were found to be significantly increased per year after 2008. The difference was statistically significant in terms of cesarean section rates between 2007 and 2008 (p<0.03). Conclusion: Over the years, the rate of cesarean sections has increased worldwide. This increase was primarily attributed to the increased rate of previous cesarean section. To diminish the rate of ceserean sections, normal birth should be attempted for appropriate patients who have had uterine surgery.

Keywords: Cesarean section indications, cesarean section rates, delivery

İzmir Ege Doğumevi Ve Kadın Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesindeki 5 Yıllık Doğum Verileri Ve Sezaryen Endikasyonları

Emrah Töz1, Sefa Kurt1, Mehmet Tunç Canda2, Tutku Gürbüz1, Abdullah Taşyurt1
1İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir
2Özel Kent Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, İzmir

Amaç: 2006-2011 yılları arasında hastanemizde gerçekleşen doğumları, sezaryen oranlarını ve yıllara göre sezaryen endikasyonlarının dağılımını incelemek. Gereç ve Yöntem: İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ocak 2006 –Temmuz 2011 yılları arasında doğum yapan 52.929 hastanın kayıtları geriye dönük incelendi. Bu tarihler arasındaki canlı doğan bebeklerin doğum ağırlığı, cinsiyet bilgileri, doğum şekli, sezaryen endikasyonu değerlendirildi. Bulgular: Hastanemizde, 2006 Ocak -2011 Temmuz tarihleri arasında 52.929 doğum gerçekleşmiştir. Sezaryen oranı %48,1 olarak tespit edilmiştir. Eski sezaryen geçirmiş olmak en sık sezaryen nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. 2008 sonrasında sezaryen oranında devam eden belirgin artış dikkat çekmektedir. 2007 ile 2008 yılları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.03). Sonuç: Sezaryen operasyonu sıklığı tüm dünyada giderek artmaktadır. Sezaryen endikasyonları incelendiğinde azaltılabilecek en önemli neden, geçirilmiş uterin cerrahidir. Eski sezaryenli hasta grubunda, sezaryen sonrası normal doğumun teşvik edilmesi sezaryen oranlarında düşme sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Normal doğum, sezaryen endikasyonları, sezaryen oranları

Emrah Töz, Sefa Kurt, Mehmet Tunç Canda, Tutku Gürbüz, Abdullah Taşyurt. Five Year Birth Statistics And Cesarean Indications In Izmir Ege Doğumevi Ve Kadin Hastaliklari Eğitim Ve Araştirma Hastanesi. Tepecik Eğit Hast Derg. 2011; 21(3): 109-112
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale