Yayın Kurulu | İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi

Yayın Kurulu

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Adına Sahibi

 Doç. Dr. Mustafa EMİROĞLU

Editör
Prof. Dr. Yusuf Özlem İLBEY
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği
([email protected])

Editör Yardımcıları
Doç. Dr. Mehmet Zeynel KESKİN
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji
[email protected]

Doç.Dr. Pınar GENÇPINAR
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Nörolojisi Uzmanı
[email protected]

Doç. Dr. Sabri ATALAY
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Kliniği
[email protected]

Doç Dr. Hülya ÇOLAK
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği
[email protected]

Doç Dr. Kayı ELİAÇIK
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği
[email protected]

Doç. Dr. Mustafa EMİROĞLU
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başhekimi

[email protected]

Prof. Dr. Ufuk ŞENER
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
[email protected]

Doç. Dr. Emrah TÖZ
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
[email protected]

Doç.Dr.H. Gürsoy PALA
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
[email protected]

Doç.Dr.Defne ENGÜR
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği
[email protected]

Kurucusu
Dr. Hilmi KUMCUOĞLU

Önceki Editörler
Doç.Dr. Işın YAPRAK
Doç.Dr. Ragıp KAYAR
Doç.Dr. Cengiz ÖZBEK
Doç. Dr. Gülden DİNİZ

Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale