Tepecik Eğit Hast Derg: 11 (3)
Cilt: 11  Sayı: 3 - 2001
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Ağır Akut Pankreatitte Cerrahi Tedavinin Sorunları
Problems of Surgical Treatment in Severe Acute Pancreatitis
Ali Menteş
doi: 10.5222/terh.2001.32559  Sayfalar 71 - 79

2.
Kalkaneus Kırıklarında Konservatif Tedavi Sonuçları
The Results of The Conservative Treatment in Calcaneal Fractures
Levent Karapınar, Hasan Öztürk, Salih Fırat, Mehmet Rıfkı Us
doi: 10.5222/terh.2001.65072  Sayfalar 80 - 86

3.
Çocuklarda Günübirlik Anestezide Sevofluran Mı? Halotan Mı?
Sevoflurane or Halothane For Pediatric Outpatient Anaesthesia?
Betül Serdar, Naciye Yensel
doi: 10.5222/terh.2001.98223  Sayfalar 87 - 94

4.
Homozigot Beta Talasemide Folik Asit Gereksinimi
The Necessity of Folic Acid in Homozygous Beta Thalassemia
Hasan Kılıç, Meral Türker, Sümer Sütçüoğlu, Ayşen Çetemen, Sabriye Çokçeken, Işın Yaprak
doi: 10.5222/terh.2001.03835  Sayfalar 95 - 99

5.
Doğumsal Duodenal Tıkanıklıklar: 31 Olgunun Değerlendirilmesi
Congenital Duodenal Obstruction: A Review Of 31 Consecutive Cases
Volkan Erikçi, Ahmet Arıkan
doi: 10.5222/terh.2001.56683  Sayfalar 100 - 104

OLGU SUNUMU
6.
Çocuklarda Karında Rastlantı Sonucu Saptanan Kitleler
Randomly Diagnosed Intraabdominal Masses in Childhood
Ali Sayan, Ahmet Arıkan
doi: 10.5222/terh.2001.76746  Sayfalar 105 - 110

7.
Torakal Dermal Sinüs İle Epidermoid Kist Birlikteliği
Thoracic Dermal Sinus Assocaiated With Subcutaneous Epidermoid Cyst: A Case Report
Cengiz Candan, Ercan Karaaslan
doi: 10.5222/terh.2001.55193  Sayfalar 111 - 114

DIĞER
8.
Meme Hastalıkları Biliminin Türkiye'deki Kısa Geçmişi
The Short History of Senolog in Turkey
Ceyhun İrgil
doi: 10.5222/terh.2001.27643  Sayfalar 115 - 118
Makale Özeti | Tam Metin PDF

9.
Bursa Protokolü ve Meme Hastalıklarının Ayrı Bir Disiplin Olma Sorunu
Bursa Protocol And The Problem Of Being Of A Separate Discipline Of The Breast Diseases
Ragıp Kayar
doi: 10.5222/terh.2001.60137  Sayfalar 119 - 120
Makale Özeti | Tam Metin PDF


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale