Tepecik Eğit Hast Derg: 27 (3)
Cilt: 27  Sayı: 3 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfalar II - IV

DERLEME
3.
Primer Nörotransmitter metabolizma Kusurları
Primary Neurotransmitter Metabolism Disorders
Melis Köse, Mahmut Çoker
doi: 10.5222/terh.2017.169  Sayfalar 169 - 178

4.
Açlığın Fizyolojisi
The Physiology of Hunger
Zeynep Altın
doi: 10.5222/terh.2017.179  Sayfalar 179 - 185

KLINIK ARAŞTıRMA
5.
Doğum sonrası yorgunluk, kadının öz-bakım gücü ve ilişkili faktörler
Postpartum fatigue, self-care power of women and related factors
Nagihan Aktaş, Zekiye Karaçam
doi: 10.5222/terh.2017.186  Sayfalar 186 - 196

6.
2014 Yılında Karşıyaka Devlet Hastanesi Engelli Sağlık Kurulu'nca Düzenlenen Raporların İncelenmesi
Analysis of the Karşıyaka State Hospital Medical Board reports for people with disability in 2014
Gürol Çakır, Ender Şenol, Ahmet Murat Işıl
doi: 10.5222/terh.2017.197  Sayfalar 197 - 202

7.
Pankreas kitlelerinin manyetik rezonans görüntüleme özellikleri ile histopatolojik korelasyonu: retrospektif bir değerlendirme
Imaging features of pancreatic mass lesions with histopathological correlation: A retrospective analysis
Roukie Chousein, Türker Acar, Zehra Hilal Adıbelli
doi: 10.5222/terh.2017.203  Sayfalar 203 - 210

8.
Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımları ve Sağlıklarına Etkisi ile İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Assessment of the Problematic Internet Use of University Students and Their Opinions about Its Effects on Their Health
Emine Ela Küçük
doi: 10.5222/terh.2017.211  Sayfalar 211 - 216

9.
Multikistik displastik böbreklerin uzun dönem izlemi: Tek merkez deneyimi.
Long-Term outcome of multicystic dysplastic kidneys: A single center experience.
Fulya Kamit Can, Serdar Sarıtaş, Caner Alparslan, Önder Yavaşcan
doi: 10.5222/terh.2017.217  Sayfalar 217 - 221

10.
Planlı ve Plansız Hariçte doğum
Planned and Unplanned Home Birth
Nur Gözde Kulhan, Mehmet Kulhan, Ümit Arslan Naykı, Cenk Naykı, Paşa Uluğ, Hülya Toklucu
doi: 10.5222/terh.2017.222  Sayfalar 222 - 228

11.
Laparoskopik Kolesistektomi Materyallerinde İnsidental Safra Kesesi Karsinomu ve Prekanseröz Lezyonlar
Incidental Gallbladder Carcinoma and Precancerous Lesions In Laparoscopic Cholecystectomy Specimens
Elif Usturalı Keskin, Emel Ebru Pala, Ebru Çakır, Ülkü Küçük, Ümit Bayol
doi: 10.5222/terh.2017.229  Sayfalar 229 - 235

12.
Sinonazal bölge anatomik varyasyonları ve sinüs hastalıkları ile olan ilişkisi
The anatomical variations of the sinonasal region and its relationship with sinus diseases
Tuğçe Birkin, Türker Acar, Özgür Esen
doi: 10.5222/terh.2017.236  Sayfalar 236 - 242

EDITÖRE MEKTUP
13.
İntestinal tüberküloz kolaylıkla Crohn Hastalığı tanısı alabilir
Intestinal tuberculosis can be easily misdiagnosed as Crohn's Disease
Pınar Öksüz, Melek Ünçel, Hazal Albayrak, Özhan Çetindağ, Özge Kaya, Alp Özgüzer, Ayşe Gülden Diniz
doi: 10.5222/terh.2017.243  Sayfalar 243 - 245
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
14.
Kliniğimizde görülen on sekiz yaş altındaki iki transizyonel hücreli mesane kanseri olgusu
Two transisional cell bladder carcinoma cases seen in our clinic under eighteen years
Batuhan Ergani, Mustafa Karabıçak, Anna Carina Ergani, Ülkü Küçük, Gökhan Koç, Zafer Kozacıoğlu, Yusuf Özlem İlbey
doi: 10.5222/terh.2017.246  Sayfalar 246 - 250

15.
Düşük doğum ağırlıklı preterm bir infantta mukolipidozis tip II. Bir olgu sunumu
Mucolipidosis type II in a low birth weight preterm infant. A case report
Melis Bilen, Pınar Arıcan, Dilek Çavuşoğlu, Pınar Gençpınar, Bumin Nuri Dündar, Nihal Olgaç Dündar
doi: 10.5222/terh.2017.251  Sayfalar 251 - 254


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale