Tepecik Eğit Hast Derg: 30 (1)
Cilt: 30  Sayı: 1 - 2020
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfa II

KLINIK ARAŞTıRMA
3.
Term Yenidoğan Apnesinin Klinik İzlem Sonuçları
Clinical Outcomes of Apnea in Term Newborns
Pınar Arıcan, Pınar Gençpınar, Elif Yiğit, Mehmet Yekta Oncel, Melek Akar, Nihal Olgaç Dündar
doi: 10.5222/terh.2020.64326  Sayfalar 1 - 4

4.
Edinsel Demiyelinizan Hastalık Tanılı Hastalarımızın Akut ve Uzun Dönem İzlem Sonuçları
Early and Long Term Outcomes of Patients with Diagnosed Acquired Demyelinating Syndromes
Pınar Arıcan, Nihal Olgac Dundar, Dilek Cavusoglu, Gülberat İnce, Pınar Gençpınar
doi: 10.5222/terh.2020.48557  Sayfalar 5 - 11

5.
Troponin-T Düzeyleri Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Sol Ventrikül Remodelingini Öngörebilir
Troponin-T Levels Can Predict Left Ventricle Remodeling in Chronic Hemodialysis Patients
Cenk Ekmekci, Hülya Çolak, Özgur Bayturan, Seyhun Kursat, Ugur Kemal Tezcan, Ali Rıza Bilge
doi: 10.5222/terh.2020.54366  Sayfalar 12 - 18

6.
İzmir İli Lise Çağı Çocuklarında Yeme Farkındalığının Değerlendirilmesi
Evaluation of Eating Awareness in High School Children in İzmir
Dilek Subay Orbatu
doi: 10.5222/terh.2020.23590  Sayfalar 19 - 27

7.
Koroner Arter Hastalığı Değerlendirilmesinde Tc-99m MİBİ Perfüzyon ve 18F-FDG PET Viabilite Çalışmalarının Değeri
The Value of Tc-99m MIBI Perfusion and 18F-FDG PET Viability Studies in the Evaluation of Coronary Artery Disease
Emine Budak, Ahmet Yanarateş
doi: 10.5222/terh.2020.57338  Sayfalar 28 - 33

8.
Hematolojik Parametrelerin Prostat Biyopsisi Sonuçlarını Öngörmede Önemli Bir Rolü Var mı?
Do Hematological Parameters Have a Significant Role in Predicting the Results of Prostate Biopsies?
Ali Borekoglu, Deniz Abat, Huseyin Eren, Adem Altunkol, Onur Karslı, Selçuk Yaylacı
doi: 10.5222/terh.2020.28290  Sayfalar 34 - 38

9.
Cushing Hastalığı Remisyon Değerlendirmesinde Nötrofil Lenfosit Oranının Yeri
Predictive Value of Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio for the Assessment of Remission in Cushing’s Disease
Mahmut Camlar, Berra Bilgin, Merve Ören, Burak Kınalı, Seçil Erden Melikoğlu, Nurperi Gazioglu
doi: 10.5222/terh.2020.50570  Sayfalar 39 - 43

10.
İdrar Dansitesi ve pH; İşeme Fonksiyonu ile İlişkili Midir?
Urine Density and pH: Do They Have a Relationship with Voiding Dysfunction?
Mehmet Zeynel Keskin, Erkin Karaca, İbrahim Aydoğdu, Yusuf Özlem İlbey
doi: 10.5222/terh.2020.97059  Sayfalar 44 - 48

11.
Uzatılmış Doku Takip Yöntemi İle Kalıcı Onkoloji Eğitim Materyali Hazırlanması: Ön Çalışma
Producing Longlasting Education Material For Oncology By Prolonged Tissue Processing: Preliminary Study
Safiye Aktas, Merve Tutuncu, Gulden Diniz, Zekiye Altun, Nur Olgun
doi: 10.5222/terh.2020.39327  Sayfalar 49 - 52

12.
Yoğun Bakım Hastalarında FAST HUGS WITH ICU Etkinliği
FAST HUGS WITH ICU Efficacy in Intensive Care Patients
Ciler Zincircioglu, Gökhan Yaman, Işıl Köse, Merve Zerey Albayrak, Uğur Uzun, Aykut Sarıtaş, Nimet Şenoglu
doi: 10.5222/terh.2020.99810  Sayfalar 53 - 61

13.
İlk Altı Ay Sadece Anne Sütü ile Beslenme İdiyopatik Epilepsi Gelişiminde Koruyucu Bir Faktör mü?
Is Exclusive Breastfeeding a Protective Factor Against Idiopathic Epilepsy?
Pınar Arıcan, Pınar Gençpınar, Dilek Cavusoglu, Nihal Olgac Dundar
doi: 10.5222/terh.2020.52533  Sayfalar 62 - 65

14.
Emziren Annelerde Beslenme Takviyesi Kullanımı ve Buna İlişkin Sebepler
Nutritional Supplement in Breastfeeding Mothers and Related Reasons
Dilek Subay Orbatu
doi: 10.5222/terh.2020.04809  Sayfalar 66 - 71

15.
Çocukluk Çağı Obezitesine Yönelik Yaşam Stili Davranışları Kontrol Listesi Türkçe Formun Geçerlik Ve Güvenilirliği
The Validity And Reliability Of Turkish Version Of The Lifestyle Behavior Checklist Related With Childhood Obesity
Neslihan Uluk, Jülide Gülizar Yıldırım
doi: 10.5222/terh.2020.26566  Sayfalar 72 - 83

16.
Erişkin Tip Multiloküle Kistik Nefroma, Olgu Sunumu
Adult Multiloculated Cystic Nephroma; A Case Report
Orkun Batmaz, Murat Uçar, Erdem Aktaş, Bahar Akkaya, İsmail Türker Köksal
doi: 10.5222/terh.2020.33154  Sayfalar 84 - 87

OLGU SUNUMU
17.
Akut Myeloid Lösemi Hastasında Transkatater Embolizasyon Gerektiren Masif Hematüri
Massive Hematuria In An Acute Myeloid Leukemia Patient That Required Transcatheter Embolization
Mehmet Zeynel Keskin, Yusuf Özlem İlbey
doi: 10.5222/terh.2020.34635  Sayfalar 88 - 91

18.
Endoskopik Stentleme Yöntemi ile Tedavi Edilen Duodenal Divertikül Perforasyonu: Olgu Sunumu
Perforation of Duodenal Diverticula Treated with Endoscopic Stenting: A Case Report
Bülent Çalık, Cem Karaali, Gökhan Akbulut
doi: 10.5222/terh.2020.32704  Sayfalar 92 - 95

19.
İntraventrikuler Kanamaya Bağlı Hipertansiyon: Olgu Sunumu
Hypertension Due to Intraventricular Hemorrhagi: Case Report
Selahattin Katar, Celal Devecioğlu
doi: 10.5222/terh.2020.98700  Sayfalar 96 - 99

20.
Ortotopik Üriner Diversiyonlu Hastada Dev Mesane Taşına Endoskopik Yaklaşım
Endoscopic Approach to Giant Bladder Stone in Patient With Orthotopic Urinary Diversion
Çağdaş Bildirici, Tufan Süelözgen, Yusuf Özlem İlbey
doi: 10.5222/terh.2020.55706  Sayfalar 100 - 103

21.
ESWL Sonrası Senkop İle Başvuran Perirenal-Perihepatik-Kemik Pelvis İçi Hematom Vakası
A Perirenal-Perihepatic-Bony Pelvic Hematoma Case That Presented With Syncope Following ESWL
Mehmet Zeynel Keskin, Yusuf Özlem İlbey
doi: 10.5222/terh.2020.33866  Sayfalar 104 - 107


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale