Tepecik Eğit Hast Derg: 10 (3)
Cilt: 10  Sayı: 3 - 2000
Özetleri Göster | << Geri
KLINIK ARAŞTıRMA
1.
Primer Ve Metastik Meme Kanserlerinin Kemoterapisinde Hacettepe Deneyimi
The Experience Of Hacettepe Medical Oncology Department in Chemotherapy For Primary And Metastatic Breast Cancer
Nilüfer Güler
doi: 10.5222/terh.2000.12050  Sayfalar 97 - 107

2.
Laporaskopik Ameliyat Sonuçlarımız
Results of Our Laparoscopic Operations
İzzettin Türkaslan, Sait Murat Doğan, Hacı Murat Çaycı, Serdar Kaçar, Fatih Kar
doi: 10.5222/terh.2000.30592  Sayfalar 108 - 111

3.
Glokomda Ultrasonik Pakimetri İle Kornea Santral Kalınlığının Değerlendirilmesi
Assessment of Corneal Central Thickness With Ultrasonic Pachvmeterin Glaucoma
Hülya Özcan, Abdülillah Yıldırım, Ekrem Talay, İlgün Canbeyli, Zühal Gürcan
doi: 10.5222/terh.2000.59389  Sayfalar 112 - 117

4.
Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Antihipertansif Tedavinin Mikroalbüminüriye Etkisi
The Effects of Anthihypertensive Therapy on Microalbuninuria in Patients With Essential Hypertension
Faruk Ergönen, Mert Özbakkaloğlu, Çiğdem Erten, Cenk Demirci, Coşkun Yavuzgil
doi: 10.5222/terh.2000.36043  Sayfalar 118 - 127

OLGU SUNUMU
5.
ß-HCG ve AFP Saptanan İki Lenfoma Olgusu
ß-HCG and AFP Expression in Two Lymphoma Cases
Bilge Tarcan, Tevfik Balıoğlu, Ümit Bayol, Fatma Nur Aktaş, Işın Özeren, Güzide Uslu, Ender Barış, Ferruh Zorlu
doi: 10.5222/terh.2000.81225  Sayfalar 128 - 131

6.
Mandibula Ameloblastomu Olgusu
A Case of Ameloblastoma of The Mandibula
Zuhal Tuğsel, Nesrin Ergül, Murat Gomel
doi: 10.5222/terh.2000.63060  Sayfalar 132 - 136


Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale